Za účelom zlepšenia služieb využívajú naše stránky súbory ”cookies”. Prezeraním našich stránok vyjadrujete svoj súhlas s ich použitím. Zavrite okno kliknutím na OK.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a společností


Perfume point společnost s ručením omezeným

Eötvösa 1/19A, 945 01 Komárno

IČO: 36734381

DIČ: 2022319662

IČ DPH: SK2022319662

Společnost je zapsána v OR Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č. 19386/N,

a platí při nákupu v internetovém obchodu https://parfumclub.cz


Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené spotřebitelské kupní smlouvy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním pořádkem Slovenské republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Z. z. Občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele v platném znění, zákonem č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění a zákonem č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu v platném znění.


2. Vymezení pojmů

2.1 Spotřebitelská kupní smlouva - je každá kupní smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá prodávající (dodavatel) se spotřebitelem jako kupujícím.

2.2 Prodávající (dodavatel) - je společnost, která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nebo kupní smlouvy koná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.3 Kupující (spotřebitel) - je fyzická osoba, která nakupuje zboží nebo využívá služby zabezpečené společností Perfume Point s.r.o. přes webovou stránku https://parfumclub.cz. 

2.4 Obchodní podmínky - jsou smluvní ustanovení dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání jeho objednávky a je s nimi vázaný od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

2.5 Přepravce - dodavatelem pověřená Přepravní společnost GLS Česká Republika.


3. Vznik a úprava obchodních podmínek


3.1 Registrace

Registrace probíhá vyplněním on-line formuláře, který se nachází na webové stránce https://parfumclub.cz. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží, pokud kupující během registrace chybně nebo nepřesně zadá své údaje. Prodávající neodpovídá za vzniklé škody v případě, pokud kupující zapomene své heslo nebo ho poskytne třetí straně.


3.2 Všeobecná ustanovení

Smlouva vzniká odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky kupujícím prodávajícímu a zároveň souhlasem s podmínkami těchto obchodních podmínek. Smlouva je uzavřená v českém jazyce. Objednávka musí obsahovat jméno kupujícího, adresu bydliště, případně adresu na doručení, pokud není totožná s adresou bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Objednávka je vytvořena konečným odsouhlasením ze strany kupujícího.Prodávající si vyhrazuje právo k tomu, aby údaje vymazal a objednávku považoval za neplatnou v případě, pokud obdrží objednávku s údaji, jejichž pravost je sporná nebo nesrozumitelná.


3.3 Storno nebo změna objednávky

Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné bez udání důvodu do 24 hodin od objednání zboží. Objednávka se po odsouhlasení nedá elektronicky stornovat. Kupující může objednávku zrušit v sekci Zákaznický servis na webové stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že už byla suma za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího.


3.4 Platební podmínky


Kupující za nakoupené zboží a služby může zaplatit na dobírku při doručení zboží nebo platební kartou předem.

Platby online kartou jsou prováděny prostřednictvím systému Barion. Informace o vaší kreditní kartě se k prodejci nedostanou. Číslo provozního povolení: H-EN-I1064/2013.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny s tím, že změna ceny vstupuje v platnost v momentu zveřejnění na webové stránce. Změna neovlivňuje kupní cenu už objednaného zboží. Pokud se na rozhraní internetového obchodu přes veškerou obezřetnost prodávajícího omylem zveřejní nesprávná cena zboží nebo následkem chyby interního informačního systému, prodávající není povinen prodat zboží za chybně uvedenou cenu. Prodávající v tomto případě kupujícího informuje o této skutečnosti, a ten musí s úpravou ceny souhlasit.


3.5 Dodací podmínky

Prostřednictvím přepravní společnosti na dobírku: kupní cena obsahuje cenu zboží, náklady za přepravu a poplatek za dobírku, kterou kupující zaplatí přímo kurýrovi. Konečná cena zboží je uvedena v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, přičemž je uvedena včetně všech daní a poplatků.


3.6 Neúspěšný pokus o doručení

V případě neúspěšného prvního pokusu o doručení se přepravce ještě dvakrát pokusí o doručení. Prodávající po tomto považuje objednávku za neplatnou a vymaže ji.


4. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující má právo bez uvedení důvodu písemně odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží a zboží na vlastní náklady poslat zpět prodávajícímu. Produkt zašlete na adresu: GLS D59 Perfume Point s.r.o., Dolany u Červených Peček 73, 28002 KOLIN. Aby se předešlo zbytečným sporům, kupující může o průběhu otevírání balíku nafotit fotografie. Po přijetí vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, nejpozději do 14 kalendářních dnů.


5. Ochrana osobních údajů

5.1 Prohlášení o ochraně osobních údajů

Návštěva a prohlížení webové stránky je možné bez zadání jakýchkoliv osobních údajů. Informace o zákaznících jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje kupujícího prodávající zpracuje výhradně za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného zboží kupujícímu ve smyslu § 10 ods. 3 písm. d) uvedeného zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a za správnost poskytnutých osobních údajů odpovídá kupující. Zpracování osobních údajů je nezbytné na plnění smlouvy, v níž vystupuje dotyčná osoba, tj. kupující jako jedna ze smluvních stran. Osobní údaje kupujícího prodávající nezveřejní a nepředává na zpracování žádné další osobě, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje předávány výlučně za účelem doručení objednaného zboží kupujícímu v poštovním styku. Osobní údaje kupujícího prodávající nezveřejňuje ani nepředává na zpracování žádné další osobě, s výjimkou externích přepravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků odevzdávány v minimálním rozsahu potřebném na účely doručení zboží.


5.2 Odběr novinek

Prodávající osobní údaje přihlášených na odběr novinek využívá a zpracovává výhradně na marketingové účely a tyto osobní údaje neposkytne třetí straně.


5.3 Změna osobních údajů

Kupující může kdykoliv změnit nebo opravit své osobní údaje. Kupující může požádat o vymazání svých osobních údajů e-mailem nebo telefonicky.


6. Ostatní ustanovení


6.1 Bezpečnost

Úroveň ochrany našeho internetového obchodu je dostačující a jeho užívání nenese riziko. Přesto doporučujeme, abyste provedli následující opatření: používejte ochranu proti virům nebo aktualizovaný bezpečnostní software antispyware, a nainstalujte si bezpečnostní aktualizace Vašeho operačního systému.


6.2 Vyloučení odpovědnosti

Prodávající není odpovědný za žádné škody způsobené připojením na webovou stránku. Za ochranu počítače a údajů na počítači je odpovědný kupující.

Popisy a fotografie na webové stránce jsou informačního charakteru. Prodávající udělá všechno proto, aby údaje byly přesné, prodávající za případné chyby neodpovídá.


6.3 Autorská práva

Jakékoliv použití obrázků, grafiky, symbolů, zvuku, videa, animace nebo textu v jakémkoliv formátu a v jakékoliv kombinaci informací obsažených na této webové stránce bez předcházejícího písemného souhlasu autora stránky znamená porušení autorských práv a bude mít právní následky.